Предадоха данни с неутрино през скала

За първи път учени предадоха данни чрез неутрино в качеството на носител на информацията. Екип изследователи от университета Рочестер и правителствения университет на Северна Каролина успяха да предадат дума през 240-метрова скала, ползвайки „магическата” частица, която има изключително малка маса и не участва в електромагнитни взаимодействия.


Предаване на двоични данни чрез неутрино (илюстрация: University of Rochester)

Експериментът е отнел два часа, като е използвано устройство с внушителни размери. Въпреки това фактът, че е извършен успешен опит с неутрино като носител на информация, е от изключително значение за науката и бъдещите изследвания.

Неутриното ще позволи да се предават съобщения от една точка на Земята до друга без използване на спътници или кабели, твърди професор Дан Стенсил, цитиран от Ars Technica. По неговите думи, комуникационните системи с неутрино са по-сложни от съществуващите, но имат редица предимства.

Учените са ползвали многокилометровия ускорител в лабораторията Ферми, близо до Чикаго. Системата ускорява протони и ги насочва във въглеродна мишена. В резултат на верижна реакция на субатомните частици се ражда много интензивен лъч неутрино, който е насочван през скалите към многотонен детектор MINERvA, инсталиран в пещера на 100 метра под земята.

MINERvA улавя едно от десет милиарда неутрино и опитва да предаде думата „neutrino” в двоичен код, при който 1-цата е изпращане на голяма група частици неутрино, а 0-та – пауза в лъча. Подобен експеримент е отнел цели два часа. Очевидно в сегашния си вид технологията няма практическо приложение, но нейният потенциал за развитие на нов тип комуникации е огромен.

по темата: „Предадоха данни с неутрино през скала”

добавете коментар...

  1. анонимно

    Спомням си, че преди време беше писано за проект, чрез който подводница да осъществява радиовръзка именно с помощта на предаване на неутрино.
    В споменатия проект се отбелязваше също така за огромните размери, които трябва да има, но самата подводница си е голяма по принцип…

Коментар