Една компания може да реализира е-управлението

Единен системен интегратор (ЕСИ) може да бъде въведен в България. Идеята бе представена днес от държавната фирма Информационно обслужване АД пред бизнес организации, вкл. представители на ИКТ сектора.

Подобна структура вече работи в Австрия. Това е компания, която отговаря за реализиране на политиката на държавата в информационните технологии.

Макар и принципно да подкрепят идеята за създаване на една компания, която да координира въвеждането на електронно управление в България, бизнесът и общините имат сериозни притеснения за начина на нейното изграждане и правно регулиране. Тази компания не трябва бъде конкурент на частния сектор, а също така трябва да внимава за ограничения човешки ресурс в ИКТ сектора у нас, са част от съображенията.

„Стратегията на държавата предвижда създаване на единен системен интегратор в България и нашата отговорност – на всички участници на пазара – е да търсим най-добрите практики за реализиране на визията й за развитие на електронното управление”, каза Александър Колев, изпълнителен директор на Информационно обслужване.

Няма едно ”най-добро” или ”правилно” решение – правителствата следват тенденцията в световната ИТ индустрия и модела на управление и закупуване на ИКТ технологии от държавата зависи от конкретния случай и страна, коментира Алберт Кронбергер, който е работил по създаване на модела на електронно управление в Австрия.

Ползи от въвеждане на ЕСИ в Австрия

• Развойна дейност в областта на ИТ;
• Изграждане на стандарти;
• ИТ ноу хау на разположение на правителствените служби;
• Координация между публичния и частен сектори;
• Екип от мотивирани ИТ специалисти, работещи за държавна администрация;
• Гъвкавост и по-добри процеси.

В срещата участваха представители на Българска Стопанска Камара (БСК), Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), КРИБ, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Български ИКТ Клъстер, Фондация Право и Интернет, Българска уеб асоциация (БУА) и Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ). Засега няма официални позиции по предложението.

Предполага се, че ролята на ЕСИ компания може да играе самото Информационно обслужване. Дружеството обаче не е заявило открито подобно намерение. „Информационно обслужване, с оглед ролята си на водещ доставчик на информационни технологии за нуждите на държавната администрация, ще осигури платформата за тази дискусия”, каза Колев по време на кръглата маса.

Коментари по темата: „Една компания може да реализира е-управлението”

добавете коментар...

  1. име

    Още корупция за безумните ченгета от информационно

Коментар