Облакът е критично важен за всяка трета компания

Една трета от компаниите считат облака за критично важна технология, сочи проучване на консултантската фирма Loudhouse, проведено във Великобритания по заявка от Cisco.

Резултатите от второто годишно изследване CloudWatch показват драматични промени в отношението към облачните технологии. ИТ мениджърите от различни бизнеси, вкл. търговия на дребно, финанси, медицински услуги, телеком оператори и обществен сектор, все по-често поместват в облака приложения и услуги и планират нови инвестиции в технологията.

Под влияние на разпространеното схващане, че облакът съкращава съществено разходите, много ръководители внедряват клауд технологии. С 11% е нараснал делът на анкетираните, които използват публични облаци. Главен проблем, както и преди, остава информационната сигурност.

Най-прогресивните компании започват да разглеждат облака като средство за радикално преустройство на своя бизнес. Пазарът на облачни технологии става все по-зрял, а ръководителите, взимащи ИТ решения, по-добре разбират разликата между облачни и управляеми услуги и в тях се появява стремеж за повече инвестиции в развитие на клауд решенията, коментират от Cisco.

90% от ИТ мениджърите признават актуалността на облачните технологии, срещу 52% година по-рано. При това 31% определят облака като критично важен фактор, който влияе на бизнеса на компаниите им (спрямо 7% в предходното проучване).

Докато през миналата година съкращаването на разходите беше посочено на пето място като причина за внедряване на облачна технология, сега то е на първо, сочат резултатите от CloudWatch.

Частни облаци в момента ползват 54% от анкетираните, спрямо 34% през 2011 г. Делът на ползващите публични облаци се е увеличил от 18% до 29% за една година.

Що се отнася до реалното внедряване на облачни решения, проучването установява съществен скок: ако през 2011 г. в мрежата са били пренесени само 7% от облачните приложения и услуги, то през настоящата година делът им вече достига 31%. До две години компаниите ще „качат" в облака 52% от своите приложения и услуги.

Коментар