HP разширява конвергирания облак

HP разширява своето портфолио за конвергиран облак с нови решения за VMware vCloud Suite 5.1, които дават възможност на клиентите да превърнат традиционната виртуализирана инсталация в отворена частна и хибридна облачна среда при по-малък риск и сложност на изпълнение.

Конвергираният облак на HP позволява интегриране на всяка една комбинация от частни, наети или публични облаци, както и традиционни ИТ. Тази комбинация осигурява динамична скалируемост и концентрация на натоварването. Разширеното портфолио на конвергирания облак, оптимизирано за VMware vCloud Suite 5.1, носи допълнителни ползи на клиентите:

• Намалена сложност и ускорено изграждане и управление на облака с предварително интегрирани решения.

• Улеснено внедряване на облака при детайлни системи за управление на сигурността и съвместимостта, които могат да бъдат автоматично приложени към виртуалните машини.

• Намален риск от загуба на данни с автоматизирана политика за защита на данните.

Разширеният конвергиран облак на HP включва интеграция на VMware vCloud Suite 5.1 с HP CloudSystem, което ще помогне на клиентите бързо да превърнат виртуализираните ресурси в самообслужвани частни и хибридни облачни среди. За да ускори времето за реализация, HP осигурява предварително интегрирани облачни решения.

Новите възможности на HP CloudSystem, интегрирани във VMware vCloud Suite 5.1, включват:

HP CloudSystem, оптимизирана за VMware – осигурява по-кратко време за реализация чрез предварително интегрирани решения.

Auto-flexing функция – с тази технология потребителите съкращават времето за добавяне на виртуален хост от 4 часа до 15 минути.

Импортиране на виртуална машина – опростява пътя на клиента до облака чрез лесно импортиране на активни виртуални машини в HP CloudSystem без прекъсване или преконфигурация.

HP Cloud Maps за VMware – ускорява проектирането на облачни услуги и автоматизира разгръщането на виртуални приложения чрез предварително включени оптимизирани HP CloudSystem шаблони.

Разширеното портфолио за конвергиран облак на HP включва също така и HP Cloud Protection Program and Consulting Services – цялостно решение за сигурност, обхващащо мрежовия слой, съхранението на данни и сървърна виртуализация, което може да бъде проектирано и въведено за по-малко от три седмици. Новата услуга представлява ефективна комбинация от HP и VMware функции за защита на облака.

HP Data Protector, единствено решение за бекъп и възстановяване, което поддържа обединена дедупликация за предприятията, вече предоставя интегрирана защита за VMware vCloud Director. Решението използва патентована технология за дедупликация HP StoreOnce и динамично осигурява политика за защита с едно докосване за многоклиентната облачна среда на VMware. Тази възможност помага на vCloud потребителите и операторите да премахнат риска от загуба на данни в приложенията, както в офиса, така и в облака.

Избрани решения от разширеното портфолио на HP за конвергиран облак са вече достъпни през HP и партньорите от цял свят; останалите решения ще започнат да се предлагат към края на годината.

Коментар