Стартира проект за оптична инфраструктура

Държавата започва изграждане на оптична инфраструктура за достъп до интернет от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места с обща дължина около 860 км, стана ясно днес.

Договорът бе подписан от директора на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) Христин Петков и ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие в Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Деница Николова.

Избраните населени места по проекта са с обща територия от 7 919 кв.км или 7% от територията на страната. В тях живеят 277 765 души, което е 8% от населението, живеещо извън областните градове и столицата, или 4% от населението на България. Общата стойност на проекта е в размер на 20 млн. евро.

Проектът цели да създаде надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление и предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на страната.

Очаква се новата оптична инфраструктура да стимулира ИТ бизнеса да предлага нови услуги на крайните потребители, което пък да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението.

Не на последно място, хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, ще имат достъп до он-лайн услуги, което ще коригира тенденциите за изолираност на тази част от населението.

Проектът е в съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, известна като ”Европа 2020”. Стратегията цели до 2020 г. всички европейци да имат интернет достъп със скорост поне 30 Mbps и поне 50% от европейските домакинства да разполагат със свързаност над 100 Mbps.

Коментари по темата: „Стартира проект за оптична инфраструктура”

добавете коментар...

  1. Blah

    Кои са въпросните населени места?

Коментар