СУ въвежда електронно обучение

Осем факултета и департамента на Софийския университет „Св. Климент Охридски” стартираха проекти за дистанционно обучение с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Общата финансова помощ за проектите е в размер на 4 871 671,17 лв., а продължителността им е от 12 до 24 месеца, съобщи университетският сайт.

Чрез проектите ще бъдат разработени програми за дистанционно обучение с преимуществено използване на електронни форми на обучение както за ниво бакалавър, така и за ниво магистър. Ще се стартират и процедури за тяхното акредитиране.

Предвижда се да бъдат разработени курсове и материали за обучение на студенти в електронна форма на дистанционно обучение, които ще бъдат апробирани. Само във Факултета по математика и информатика на СУ, например, се очаква в тези курсове да се включат 1500 студенти, във Философски факултет – 1400, във Факултет Славянски филологии – 1000, в Стопанския факултет – 1200.

В ръководения от Факултета по педагогика проект ще бъдат обучени 90 преподаватели от педагогическите специалности на всички факултети на СУ, които подготвят бъдещи педагози и учители в началното и средното образование. Една бакалавърска програма и три магистърски ще бъдат трансформирани в дистанционни, за да стигнат до обучаемите педагогически кадри на работното им място.

В проектите се предвижда разработване на методика и специализирано обучение за преподаватели, служители в администрацията и специалисти за техническо и програмно поддържане на системите за електронно обучение.

Ще бъдат осигурени 10 нови услуги (в Стопански факултет, Философски факултет), подпомагащи предоставянето на електронни форми за дистанционно обучение. Предвидено е изграждане на центрове (във Факултета по математика и информатика и в Стопански Факултет), които ще подпомагат електронните форми на дистанционно обучение в СУ след завършване на проектите.

Процесът на електронно дистанционно обучение ще бъде осигурен методически, административно и информационно, вкл. чрез виртуални библиотеки, електронни хранилища на учебни компоненти, виртуални лекционни зали, електронни услуги за администриране и обучение в дистанционна форма.

В рамките на проектите ще бъдат изградени зала за видео-конференции (Философски факултет), тестови център за провеждане на електронни изпити (Стопански факултет), интегрирани системи, прилагани за управление и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение (Факултет по математика и информатика).

Планирани са редица семинари за обмен на опит и добри практики по прилагане на електронните форми на дистанционно обучение.

Проектът на Факултета по педагогика предвижда оценяване и сертифициране на създадените курсове и учебни ресурси от международната организация за оценка на качеството на електронното обучение Eprobate.

Коментари по темата: „СУ въвежда електронно обучение”

добавете коментар...

 1. Гого

  Електронното обучение е време да бъде интегрирано! Това е модел, който позволява на студенти да бъдат гъвкави относно графика за учене и работа! Плюс това, дигиталната платформа е ключ към иновативност! БРАВО!!!

 2. Милена

  Ееееее, най-накрая СУ да се събуди!!!! Сега, ако вградят и иновативна бибилиотека ще е още по-добре!!! Плюс това е време университета ни да върне началните позиции в света!

 3. kkalo

  Браво това показва как най-добре можем да си хвърлим парите на вятъра!

 4. sda

  какво е "апробиране"?

  "Предвижда се да бъдат разработени курсове и материали за обучение на студенти в електронна форма на дистанционно обучение, които ще бъдат """апробирани"""" -> звучи ми на френското, междувпрочем…. или с други думи статията изглежда така: м/у другото взимаме 7 пъти повече пари за услуга, която струва 10 пъти по-малко от нормалното редовно обучение…

  курсиве… безплатна реклама си прявят през тех-а
  пък и вече има достатъно луди в СУ… не си давайте да се търкаляте по стълбите на Су за дооформяне на оценка 🙂

 5. sda

  ми жалко… сега свяка лукова глава може да запише и завърши… стига да има пари…

Коментар