ЕК ще финансира научни катедри

Европейската комисия ще финансира катедри за научноизследователска дейност в по-слабо развити региони. Университети или научноизследователски институти ще получат безвъзмездни средства в размер до 2,4 милиона евро в рамките на пилотна програма „Катедри на ЕНП”, съобщиха днес от Брюксел.

„Голям брой региони в Европа нямат високи постижения е областта на научните изследвания. Бих искала да направим така, че никой да не изостава, и то не от благотворителни подбуди, а поради това, че има смисъл от научноизследователска и икономическа гледна точка в нашите програми да има широко участие”, заяви европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин.

Очаква се инициативата „Катедри на ЕНП” да помогне на университети и други организации, които отговарят на условията, да постигнат ниво на научните изследвания, което да им позволи да бъдат конкурентоспособни на международно равнище. Те трябва да докажат, че могат да осигурят съоръженията и средата, необходими за изследователска дейност на високо равнище в съответствие с Европейското изследователско пространство (ЕНП).

След като бъдат избрани, институциите ще предоставят катедри на ЕНП на изявени представители на академичните среди, които могат да повишат стандартите и да привлекат допълнителен висококвалифициран персонал, а също и средства от други източници като финансирането на научни изследвания от страна на ЕС или от регионалните фондове на ЕС.

Пилотната фаза на инициативата ще разполага с 12 милиона евро от бюджета на настоящата Седма рамкова програма за научни изследвания (2007 – 2013 г.) и по време на нея ще бъде изпробвана идеята. Ако тя се увенчае с успех, Комисията предлага да финансира много по-голям брой катедри на ЕНП, в зависимост от бюджета на бъдещата рамкова програма „Хоризонт 2020”.

Заинтересованите институции ще могат до 30 май 2013 г. да представят предложенията си, които ще бъдат оценени от Комисията през лятото на 2013 г. Първите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства биха могли да се подпишат през декември 2013 г.

През втората фаза, която ще започне в началото на 2014 г., избраните изследователски организации ще обявят свободното място и ще изберат титуляря на катедрата на ЕНП чрез отворена и прозрачна процедура на подбор. Кандидатите могат да са граждани на която и да е държава по света.

Средствата за финансиране на одобрените предложения ще бъдат в максимален размер от 2,4 милиона евро за период до пет години. Нито една държава не може да получи повече от една такава субсидия.

Коментар