Повечето филми в ЕС не се съхраняват дигитално

Повечето европейски институции за филмово наследство още не са влезли в крак с цифровата революция и не са в състояние да съхраняват филми в цифров вид, сочи нов доклад на Европейската комисия.

Някои съвременни филми ще бъдат завинаги загубени за бъдещите поколения и ще последват съдбата на нямото кино, от което са оцелели само 10 на сто от филмите. Поради проблеми с форматите и оперативната съвместимост има опасност дори филми, произведени в зората на цифровата ера, да бъдат загубени завинаги.

Благодарение на новите технологии ще можем да се радваме на един милион часа европейско кино, което в момента е заключено в архивите в метални кутии, съобщи Комисията. Само 1,5 на сто от европейското филмово наследство обаче е достояние на обществеността чрез канали за търговско разпространение или форми на свободен достъп.

“Изглежда нелепо през 21-ви век филмовото ни богатство да остава невидимо”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус и допълни, че ще предложи на държавите членки и заинтересованите страни да обединят усилията си за публикуване на филми онлайн.

Цифровизацията е задължително условие за онлайн достъп. Без нея любителите на филмовото изкуство ще продължат да пропускат възможностите, които предлага виртуалният свят. Причината не е липса на интерес. От 2009 г. досега например благодарение на финансираната от ЕС онлайн платформа „Съкровищница на европейското кино” зрителите са успели да гледат два милиона филма.

За момента цифровизацията се възпрепятства от извънредно ограничените средства за финансиране от страна на национални и частни източници и трудности за уреждане на правата (свързани с време и пари). Като пример за най-успешни практики се посочват Швеция и Обединеното кралство.

Комисията застъпва становището, че държавите членки следва да включат филмовото наследство в своите национални стратегии за цифровизация, както и в политиката в областта на архивите; един от резултатите би следвало да бъде по-богато филмово съдържание, което да бъде достъпно чрез портала на европейската цифрова библиотека Europeana.

През 2013 г. Комисията ще проведе диалог между заинтересованите страни относно някои неотложни въпроси в областта на авторското право, включително проблеми, свързани със съхранението и достъпността онлайн на материали, спадащи към филмовото наследство. Ще бъде направена и оценка с цел да се реши дали през 2014 г. Комисията да представи законодателно предложение за осъвременяване на Директива 2001/29/ЕО относно авторското право в информационното общество, включително по отношение на някои изключения и ограничения.

Коментари по темата: „Повечето филми в ЕС не се съхраняват дигитално”

добавете коментар...

  1. Ivko

    Google предлагаше да ги дигитализира и съхранява – безплатно.
    НО всички казаха НЕ, щото има ГОЛЕМА ДАЛАВЕРА разни университети с професори ментета да ОКРАДАТ европейски с голям брой дублиращи се псевдонаучни проектчета – ще изпозлват безплатен студентски труд, а парите ще ти изядат, пропият по командировки рапивки и жени така наречените научени професори. Те са като вампири веднаж успешно да изсмучкат евро няма спиране!!!

Коментар