Gartner: ИТ ще променят бизнеса и бита

В периода от 2013 до 2015 година ще станем свидетели на съществени преобразования в много сфери, които ще доведат до промени в бизнес процесите, а те, на свой ред, ще трансформират в още по-голяма степен въпросните сфери от бизнеса и бита, прогнозира Gartner в нов свой доклад.

Най-голямо значение в предстоящите преобразувания ще имат социалните технологии, мобилните комуникации, облачните изчисления и информацията. Те ще променят съществуващите модели за правене на бизнес, ще открият нови перспективи, но и ще донесат проблеми, за които още не знаем, сочи анализът.

Gartner прогнозира, че към 2016 г. една четвърт от производствените предприятия ще внедрят технологии за 3D печат за отделни детайли от своите продукти. Според друго предвиждане на анализаторската компания, половината американски семейства ще получат достъп до стандартизирани отчети за потреблението на енергия, но само една пета от тях ще ползват тази информация.

Към 2015 г. ще нарасне петкратно използването на компютърна обработка на естествен език (Natural Language Processing) в англоезичните заведения за медицински услуги, т.е. компютрите ще разпознават и синтезират човешки език. По същото време около 125 милиона души по света ще се присъединят към глобалната икономика чрез нетрадиционни начини за паричен обмен.

Очаква се също така да навлязат в употреба автомобили с автономно управление, киберпрестъпниците да усвоят пробивите на медицински сензори, а учебните заведения да въведат обучителни програми, които се базират на анализ на т.нар. „големи данни”.

Коментар