Спецификацията HTML5 е окончателно готова

Световният уеб консорциум WC3, отговорен за разработката и внедряването на нови интернет стандарти, публикува окончателните спецификации на HTML5 и Canvas 2D. В официалното съобщение организацията отбелязва, че HTML5 е крайъгълен камък за комплексната среда Open Web Platform, предназначена за създаване на кросплатформени приложения.

Поддръжката на HTML5 и неговите функции присъстват в една или друга степен във всички съвременни браузъри. Въпреки обявеното финализиране на спецификацията, предстои да се направи още много, за да станат HTML5 и Canvas 2D стандарти на W3C.

Бизнес потребителите и разработчиците на приложения вече могат да се опрат на двете спецификации в проектите си, а окончателната стандартизация на HTML5 и Canvas 2D ще стане факт през 2014 г. Дотогава спецификациите ще бъдат в стадий Candidate Recommendation, в който се извършват тестове за функционална съвместимост и производителност, вкл. при работа с уеб браузъри.

В допълнение, WC3 представи и чернови на новите спецификации HTML 5.1 и Canvas 2D Level 2.

Коментар