ЕК иска от националните органи да следят за оттеглянето на опасни играчки

Европейската комисия изрично е поискала от националните органи да следят отблизо оттеглянето на опасни играчки от пазара, съобщи порталът evropa.bg. Освен това ЕК ще изисква информация за нивата на успешно оттегляне във всяка страна.
Mattel Inc., водещ производител на играчки, обяви този месец две мащабни и доброволни кампании за оттегляне на играчки с китайски произход от пазара в Европа. Информацията за това бе разпространена веднага до отговорните национални органи на всички държави-членки чрез системата RAPEX (Европейската система за бързо известяване за опасни нехранителни потребителски стоки).
В рамките на няколкото скорошни оттегляния на играчки със съдържание на олово в боя и магнити, ЕК е поискала от националните контролни органи да разширят разследванията си и извън предметите, идентифицирани от производителите. Европейската комисия очаква техните доклади, с оглед организиране на среща за оценяването на ситуацията в началото на есента. Това ще даде насока на комисията за бъдещи действия за подобряване на безопасността на играчките.
Меглена Кунева, комисар по защита на потребителите, призова всички страни да се отнесат към ситуацията като към въпрос от спешен характер.
„Децата са особено уязвими потребители на потребителски стоки. Производителите трябва да спазват своите задължения, с цел да гарантират, че компонентите и дизайна на техните играчки са безвредни”, каза Кунева.
“Бдителният контрол от страна на националните органи е необходима добавка към тази самодисциплина. Призовавам и двете страни да покажат, че са способни да възстановят и да поддържат доверието на потребителите в безвредността на играчките”, добави тя.

Коментар