Мобилните съобщения ще достигат 2.3 трилиона догодина

Популярността на мобилните съобщения се очаква да продължи да нараства с високи темпове през следващите няколко години. Но приходите от тях ще се увеличават по-бавно, поради жестоката конкуренция между безжичните оператори, които се опитват по всякакъв начин да привлекат нови абонати към своите мрежи, прогнозира Gartner.
Броят на съобщенията, изпратени от мобилни телефони, ще достигне в световен мащаб 2.3 трилиона през следващата година, което ще бъде увеличение с 19.6% в сравнение с тази. За същия период приходите ще се увеличат с 15.7% на $60.2 милиарда. Маржовете на операторите обаче се очаква да намалеят, тъй като
компаниите яростно се опитват да привлекат абонати на пренаситените пазари,
посочват от Gatner. И докато годишният растеж на приходите от услуги за съобщения беше 29.8% през 2006, то CAGR очаква през 2011 тази цифра да е едва 9.9%.
В стремежа си за придобиване на конкурентни предимства мобилните оператори започнаха да предлагат на потребителите пакети с право на голям или неограничен брой безплатни съобщения, като част от своите базови планове за клетъчни услуги. Според Gartner, операторите трябва да разработят платформи за съобщения, портфолия от услуги и ценови планове, които са в полза на по-дългосрочните цели от гледна точка на потребителите.
Най-големите потребители на мобилни съобщения
са хората от Азиатско-Тихоокеанския регион и Япония, които през тази година са изпратили 1.5 трилиона послания, а през следващата ще изпратят 1.7 трилиона, според прогнозите на Gartner.
В Северна Америка се очаква броят на изпратените съобщения да нарасне на 301 милиарда през 2008 година – от 189 милиарда през тази. Големият скок ще се дължи на добавените нови потребители и на плановете за неограничен брой безплатни съобщения.
В Западна Европа мобилните съобщения също нарастват и ще достигнат 215 милиарда през 2008 – от 202 милиарда през тази година, казват от Gartner. Приходите обаче се свиват и издават признаци за спад през 2008.
Това ще се дължи на конкурентното намаляване на цените, международните регулации на цените и на по-големия брой неограничени пакети за безплатни съобщения. За да запазят растежа си, безжичните оператори трябва
да свържат своите услуги с популярните социални сайтове,
препоръчват анализаторите. Мобилното търсене и реклама също предлагат голям потенциал за увеличаване на SMS трафика, макар че повечето оператори нямат възможност сами да поддържат управление на кампании „от край до край”, което налага наличието на медия купувачи и рекламодатели.

Коментар