Стартира „зелена” краудфъндинг платформа

CrownMission свързва инвеститори с амбициозни фирми и социално измерение

CrownMission свързва инвеститори с амбициозни „зелени” фирми

Добра новина за предприемачите, които искат да започнат бизнес в социалната сфера, околната среда и здравеопазването. Стартира нова краудфъндинг платформа, наречена CrownMission, която ще помага на инвеститорите в тези области.

CrownMission е дело на Карън Дерби. Тя се надява, че в следващите пет години ще помогне на поне 10 000 предприемачи, бизнесът на които се възползва не само от „джобовете на някои хора”, но носи ползи за околната среда и обществото.

Чрез новата уеб платформа всеки човек може да инвестира поне 12 евро в бизнес по свой избор и да получи в замяна акции. Това е „win-win-win” ситуация за инвеститорите, предприемачите и планетата, казва Дерби за своя краудфъндинг проект.

„Ние свързваме инвеститорите с амбициозни фирми с висок растеж и социално измерение. Тези предприятия един ден може да променят играта и наистина да окажат благоприятен ефект върху планетата”, коментира тя пред Sustainable Review.

„Новаторите в био- и зелените технологии не е задължително да виждат себе си като социални предприемачи, но за нас те са герои. Техните компании имат огромен потенциал да променят живота, както и да донесат печалби на инвеститорите”, допълва Дерби.

Сред интересните възможности за инвестиране, достъпни към момента в CrowdMission, е проектът Power Predictor. Това е концепция на устройство, което казва на хората кои зелени енергийни източници са най-добри в различните региони на света.

Друго интересна инициатива е iPower, която цели да направи възобновяемата енергия по-достъпна за обикновените хора. Двата зелени проекта вече са подкрепени от няколко инвеститора, но им предстои дълъг път, докато постигнат заложената цел за финансиране.

Коментар