Повишиха прогнозата за рекламния пазар

Тази година се очаква рекламната индустрия да отбележи най-висок темп на растеж, считано от 2010 г. насам

Тази година се очаква рекламната индустрия да отбележи най-висок темп на растеж, считано от 2010 г. насам

Разходите за реклама в световен мащаб ще нараснат с 5,6% по текущи цени през 2014 г., според лондонската компания за маркетингови услуги Warc.

В предишния си доклад, публикуван през октомври 2013 г., Warc прогнозира глобален растеж от 4,4% през 2014 г. на базата на анализ на 12 водещи пазари.

По-добрите условия за търговия, по-голямата икономическа стабилност и големите спортни събития като Световното първенство по футбол и Зимните олимпийски игри в Сочи са причина за ревизиране на прогнозата на Warc.

Водени от Индия, страните от БРИК се очаква да генерират най-голямо увеличение на разходите за реклама, но те ще останат на много ниски нива по абсолютна стойност, като се вземе предвид инфлацията. В частност, ръстът в Индия ще бъде 14%.

На по-установените пазари Великобритания ще отбележи най-висок ръст (5,8%) в харчовете за реклама, следвана от САЩ с 5,6%. За сравнение, прогнозираният ръст в Германия ще бъде само 2%.

Тази година се очаква най-висок темп на растеж, считано от 2010 г. насам. В голяма степен това се дължи на стабилизирането на световната икономика. Рекламодателите започват да се чувстват уверени да инвестират допълнително, коментира Сузи Йънг от Warc.

През 2015 г. разходите за реклама във всички 12 анализирани пазари ще продължат да нарастват. Очаква се Индия да отбележи най-висок ръст – 13,5%, прогнозира Warc.

Коментар