Делът на онлайн рекламата ще нараства бързо

Делът на интернет рекламата ще нарасне от 22% през 2013 г. до 27,1% през 2016 г. (източник: ZenithOptiMedia)

Делът на интернет рекламата ще нарасне от 22% през 2013 г. до 27,1% през 2016 г.
(източник: ZenithOptiMedia)

Световният пазар на реклама ще достигне 537 млрд. долара тази година, прогнозира ZenithOptiMedia. Това е 5,5% повече спрямо 2013 г., когато за различни видове реклама бяха похарчени 509 млрд. долара.

Що се отнася до Еврозоната, анализаторите очакват обемът на рекламата да достигне 70 милиарда долара, спрямо $69 млрд. през миналата година. Прогнозата сочи обръщане на тенденцията, тъй като в този регион не е наблюдаван ръст от 2010 г.

Пазарът на реклама в Съединените щати пък ще нарасне от $167 млрд. през 2013 г. до $176 млрд. през настоящата година.

Лъвският пай от рекламата се пада на телевизията, която държи 40,1% от пазара през миналата година. На интернет рекламата, вкл. в мобилния сегмент, се падат 20,8% от глобалния пазар. Трето място заемат вестниците с дял от 16,9%.

Обемът на интернет рекламата ще нарасне тази година до 121 милиарда долара, което ще й отреди 22% от пазара. Към 2016 г. делът на онлайн рекламата ще достигне 27,1%.

За ръста на интернет рекламата ще способства проникването на мобилните устройства. Делът на мобилния сегмент в разходите за реклама ще се увеличи от 2,7% през 2013 г. до 7,6% през 2016-та, или от 13,4 до 45 млрд. долара.

САЩ са били най-големият пазар на реклама през 2013 г. с обем от 167,3 млрд. долара, следвани от Япония ($53,0 млрд.), Китай ($41,0 млрд.), Германия ($23,2 млрд.) и Великобритания ($20,4 млрд.).

Към 2016 г. се очакват незначителни размествания на рекламния пазар. САЩ ще запазят първата позиция със 191,4 млрд. долара, докато Китай ще заема второ място ($57,4 млрд.), а Япония ще отстъпи на трето с резултат от $56,3 млрд. Останалите две места в Топ 5 ще останат за Германия ($24,1 млрд.) и Великобритания ($23,9 млрд.).

Коментар