Обявен е търг за е-система за поръчки на фондовата борса

Eлектронната система за поръчки на SEE Link ще бъде подкперена безвъзмездно от ЕБВР

Eлектронната система за поръчки на SEE Link ще бъде подкрепена безвъзмездно от ЕБВР

SEE Link, акционерното дружество, учредено от фондовите борси на България, Македония и Хърватия, стартира търг за изграждане на електронна система за извършване на поръчките.

През юли Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и See Link сключиха споразумение, според което банката се ангажира да предостави безвъзмездна помощ за въвеждане на електронната система. Публикуването на обявлението е част от процедурите, които позволяват инвестирането на този фонд в ИТ платформата.

Заложената стойност на електронната система в обявлението е 250 000 евро. Същинската тръжна процедура се очаква да започне през оставащите два месеца до края на 2014 г.

„Полагаме всички усилия нашият общ проект да заработи максимално бързо и да носи ползи на всички участници в него”, каза Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса – София.

Управителният комитет към SEE Link се срещна в Скопие миналата седмица, за да обсъди по-нататъшното развитие на проекта. На заседанието беше решено, че до края на годината проектът ще бъде представен на членовете на участващите фондови борси чрез серия от събития, които ще включват местните пазари.

Коментар