Български фирми с ключово участие в проект на ЕК

Проектът DaPaaS комбинира концепциите за „данни като услуга” (DaaS) и „платформа като услуга” (PaaS) с цел оптимизирано публикуване на отворени данни и разработване на приложения за тях

Проектът DaPaaS комбинира концепциите за „данни като услуга” (DaaS) и „платформа като услуга” (PaaS) с цел оптимизирано публикуване на отворени данни и разработване на приложения за тях

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст и разработчикът на мобилни приложения Сирма Мобайл имат ключова роля в нов научно-изследователски проект на Европейската комисия, наречен Open DaPaaS. Той ще създава методология и отворена инфраструктура за публикуването на отворени данни в „облачни” платформи.

През последните години голям набор от данни се публикуват онлайн под формата на т.нар. „отворени” масиви от данни (open data), а често и като свързани данни (linked data). В същото време приложенията, които могат да оползотворят ефективно този вид съдържание, са много малко. Сред основните причини за това са техническа сложност и разходи за издателска дейност, предоставяне на достъп до данните, липса на успешни ценови модели от страната на доставчика, както и на опростени и унифицирани решения за потребление на данни в мултиплатформена среда.

Проектът DaPaaS пряко засяга тези предизвикателства, като разработва софтуерна инфраструктура, комбинираща концепциите за „данни като услуга” (DaaS) и „платформа като услуга” (PaaS), с цел оптимизирано публикуване на отворени данни и разработване на приложения за тях. По този начин се решава проблемът с потреблението чрез разработване на нови междуплатформени интерфейси към приложенията.

Проектът ще доведе до създаване на методология за използване на данни в инфраструктурата DaPaaS и разработване на интуитивна платформа, която улеснява публикуването на данни и потреблението им в мултиплатформена среда. По този начин се дава възможност за устойчива инфраструктура и опростено повторно използване на отворени данни.

Участващите разработчици и интегратори са едни от световните технологични лидери в областта на отворените данни. Сред тях освен българските компании Онтотекст и Сирма Мобайл, са включени още Open Data Institute LBG и Swirrl Ltd. от Великобритания, както и Stiftelsen Sintef от Норвегия. Консорциумът ще предостави трансфер на знания, опит и уникални технологии в свързаните данни, семантичен уеб, интеграция на данни и разработка на мобилни приложения.

Коментари по темата: „Български фирми с ключово участие в проект на ЕК”

добавете коментар...

  1. Драгомир

    Като гледам описанието, то по прилича на бизнес проект, а не научен такъв. Е, нищо ново – какво разбират евро чиновниците, че да финансират истинска наука. Ето и физиците вече са “в немилост”, след като подобренията в технологията на класическите електронни чипове почти стигна пределите на възможностите и вече дейността им не е с комерсиална важност.

Коментар