Европа създава облак за отворена наука

Европа е най-големият производител на научни данни в света, но поради недостатъчната и раздробена инфраструктура, не използва пълния потенциал на тези големи информационни масиви

Европа е най-големият производител на научни данни в света, но поради недостатъчната и раздробена инфраструктура, не използва пълния потенциал на тези големи информационни масиви

Европейската комисия планира да създаде нов облак за отворена наука, който ще предостави на близо 72 милиона специалисти и изследователи виртуална среда, в която да съхраняват, обменят и използват повторно своите данни от различни дисциплини и държави.

Облакът ще стъпи на европейската инфраструктура за данни, вкл. високоскоростни широколентови мрежи, съоръжения за съхранение на големи информационни масиви и суперкомпютри, съобщиха вчера от Брюксел.

Първоначално действията ще бъдат насочени към научната общност, след което постепенно кръгът на потребителите ще бъде разширен, за да се включат и публичният сектор и промишлеността.

Европа е най-големият производител на научни данни в света, но поради недостатъчната и раздробена инфраструктура, не използва пълния потенциал на тези големи информационни масиви.

Очаква се инициативата за компютърни услуги в облак да улесни достъпът и повторното използване на данни от изследователите и новаторите, като така ще се намалят разходите за съхранение и анализ на данните.

Освен за европейската научноизследователска общност облакът за отворена наука и европейската инфраструктура за данни ще бъдат достъпни и от полза за множество други потребители, вкл. предприятия, промишленост и публични служби.

Размерът на публичните и частните инвестиции, необходими за изпълнението на европейската инициатива за компютърни услуги в облак, се изчислява на 6,7 милиарда евро за период от пет години.

Коментар