Бизнесът и държавата ще си партнират в ИТ образованието

Бизнесът и държавата в лицето на МОН ще си сътрудничат в процеса на обучение на българските ученици за придобиване на съвременно софтуерно образование (снимка: БАИТ)

ИТ бизнесът и държавата в лицето на МОН ще си сътрудничат в процеса на обучение на българските ученици за придобиване на съвременно софтуерно образование (снимка: БАИТ)

Четири браншови асоциации подписаха вчера споразумение за сътрудничество в сферата на информационните технологии с Министерство на образованието и науката (МОН).

В споразумението от страна на бизнеса участват Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и ИКТ Клъстер.

Бизнесът и държавата в лицето на МОН ще си сътрудничат в процеса на обучение на българските ученици за придобиване на съвременно софтуерно образование, вкл. професионално, които съответстват на потребностите на националната икономика и на бързо развиващата се ИТ индустрия в страната.

Споразумението има за цел да подпомогне и изграждането на модели за публично-частно партньорство, както и да създаде възможности за осъществяване на повече инициативи от общ интерес, уточниха от БАИТ. Инициативата стартира още следващата година в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе.

Споразумението е рамково и предвижда сътрудничество по конкретни проекти, свързани с изготвянето на учебни планове и програми за обучение, квалификация на учители и разширяване на базата на софтуерни специалисти. Целта е професионалното образование да подготвя квалифицирани кадри, които да се включват в пазара на труда.

Миналата седмица, със заповед на министър Кунева, професията „Приложен програмист” е включена към списъка на професиите за професионалното образование и обучение. Това беше дългоочаквана мярка от страна на бизнеса.

Догодина ще стартира и новата Национална програма към МОН „Обучение за ИТ кариера”. Тя предвижда да бъдат създадени центрове в София, Русе, Правец, Пловдив и Бургас, където да се обучават ученици и да се квалифицират учители.

Предвижда се програмата да е с бюджет 250 хил. лева годишно и за две години курс на обучение да преминат 400 ученици и 60 учители. Министерството очаква от бизнеса помощ за изготвяне на входящите тестове.

Петър Иванов, председател на Управителния съвет на БАИТ, коментира, че държавата най-накрая е влязла в ролята си да обучава млади хора за професиите на бъдещето. Според Стамен Кочков, председател на Управителния съвет на БАСКОМ, споразумението ще помогне за решаване на най-големия проблем на ИТ индустрията – недостига на кадри.

„Няма бизнес без високи технологии, което означава, че без развитие на ИТ кадри, ще се забави развитието на икономиката на страната. Софтуерната индустрия осигурява 2% от БВП на България”, посочи Кочков и допълни, че макар заетите в сектора да са няколко хиляди, данъците и осигуровките се равняват на четвърт милиард на година. Това е структуроопределящ сектор за икономиката.

Коментар