IoT Developer – симулира проекти за интернет на нещата

IoT Developer позволява изпълнение на симулации на проеки за интернет на нещата с период до 48 месеца

IoT Developer позволява изпълнение на симулации на проекти за интернет на нещата с период до 48 месеца

Приложението IoT Developer изчислява развитието на проектите за интернет на нещата за период от 48 месеца. Целта на софтуера е да помогне на потребителите да постигнат задоволителни резултати, като същевременно улесни работата им.

Ако разработвате, например, IoT устройства, с тази програма можете да симулирате  различни статистики. Данните се въвеждат директно в главния прозорец на приложението, без необходимост от навигация в менюта и бутони. Също там се виждат и резултатите от симулацията във вид на графики.

Изходните данни могат да бъдат свързани със служители, заплати, работни часове, фиксирани приходи, последователи в социалните мрежи, материални разходи, продажби и т.н. Можете да промените по всяко време някой от параметрите, за да видите как ще се отрази това на проекта в дългосрочен план.

IoT Developer позволява изпълнение на симулации, базирани на въведените в приложението данни. Симулациите се показват в реално време, така че не е необходимо да чакате за резултата, когато промените стойността на някой параметър. Потребителят може да симулира резултата за период до 48 месеца.

Даунлоуд: IoT Developer

Коментар