VESA подготвя стандарти за AR/VR устройства

Стандартизация на AR/VR устройствата ще предпази пазара от фрагментиране

Браншовата организация VESA (Video Electronics Standards Association) възнамерява да подготви стандарти за устройствата, използвани за допълнена и виртуална реалност (AR/VR).

За целта VESA формира специална група AR/VR SIG, която ще се заеме с разработка на спецификациите. Стандартизацията е необходима, за да предотврати фрагментирането на този нов и бързо развиващ се пазар. Организацията вече има успешен опит с налагането на стандарти като DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP) и Extended Display Identification Data (EDID).

Новосъздадената група AR/VR SIG има за задача да формира йерархична структура на услугите AR/VR, вкл. ниво на физически съединения, протокол за предаване на данни, драйвери и приложения. Групата също така трябва да определи базовите структури данни и канали за взаимодействие между източниците и крайните устройства.

Специалистите от VESA ще изследват също технологии за компресия и алгоритми, с които да постигнат по-ефективна реализация па стандартите. Предполага се, AR/VR SIG ще предложи промени в съществуващите стандарти на VESA, за да осигури по-добра поддръжка на AR/VR.

Коментар