Облакът осигурява ИТ комфорт на бизнеса с недвижими имоти

Клауд решение на Мнемоника обезпечава непрекъсваемост на бизнес-процесите в „АДРЕС Недвижими имоти”