Аутсорсинг секторът генерира 7,9% от разходите за заплати у нас

Почти всички компании дават годишен бонус на служителите

Нова аутсорсинг инициатива в Пловдив

Кметът Иван Тотев подписа меморандум за сътрудничество с БАА