Нова аутсорсинг инициатива в Пловдив

Аутсорсинг компаниите и ИТ бизнесът са насочили вниманието си към Пловдив, където кметската управа канализира този процес

Аутсорсинг компаниите и ИТ бизнесът са насочили вниманието си към Пловдив, където кметската управа канализира този процес (снимка: Община Пловдив)

Кметът на Пловдив Иван Тотев и председателят на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) Стефан Бумов подписаха меморандум за сътрудничество. Основната цел на партньорството е компаниите от аутсорсинг сектора да допринесат чрез съвместни инициативи за създаване на работни места и условия за развитие и реализация на човешкия капитал в общината.

Заетите в сектора на информационните технологии в общината вече са 4 000 и до края на годината се очаква да достигнат 5 000, съобщи Иван Тотев и допълни, че аутсорсинг секторът отваря места за високообразовани млади хора и предлага заплати над средните за страната.

Пловдив е на второ място на заетите у нас след София с над 4000 специалисти в сектора. Тази индустрия мотивира и много инвеститори, което ще доведе до ефекта на махалото и увеличаване броя на заетите в Пловдив, обобщи Тотев, цитиран от сайта на Община Пловдив.

Дългогодишните взаимоотношения между сектора и община Пловдив достигат до етап, в който общите интереси и посока се конкретизират с меморандума, заяви председателят на аутсорсинг асоциацията Стефан Бумов.

В Пловдив ще стартира пилотен проект за подготовка на кадри за среден мениджмънт, които да могат да управляват екипи – умения, изключително потребни за скокообразното развитие на аутсорсинг бизнеса. Големите градове извън София имат потенциал да откриват нови работни места и Пловдив е пионер в това отношение, каза още Бумов.

По-късно бе подписан и меморандум за сътрудничество между БАА и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Предвиждат се съвместни инициативи за създаване на квалифицирани кадри, отговарящи на изискванията на сектора на аутсорсинг услугите, и създаване на условия за българските младежи да работят и да се развиват професионално в България.

Не случайно аутсорсинг компаниите и ИТ бизнесът са насочили вниманието си към Пловдив, коментира ректорът на университета проф. д-р Запрян Козлуджов. „Кметската управа прави всичко да канализира този процес, за да се развива градът. Това сътрудничество се задълбочи, основно с фиолологическия факултет, защото кадрите представляват огромен интерес за аутсорсинг индустрията”, допълни той.

Развитието на ИТ аутсорсинга и софтуерното програмиране са силна база за развитие на индустрията в града. „Местната силна икономика е двигател и за останалите бизнеси и услуги”, посочи Пламен Цеков, член на управителния съвет на асоциацията и изпълнителен директор на Скейлфокус.

Коментар