Екстремното време – растящ риск за соларните паркове

Има технологии, които помагат за защитата на активите, но по-важно е да се мисли за споделяне на рисковете

ВЕИ проектите вече са „от първостепенен обществен интерес“

Съветът на ЕС прие насоки към новата директива за възобновяемата енергия

Литиево-ванадиева батерия съхранява ВЕИ енергия

Първа по рода си, инсталацията комбинира предимствата на двете утвърдени технологии за съхранение

ВЕИ индустрията се трансформира – тенденциите за 2021

Компаниите, комуналните предприятия и правителствата се подготвят да постигнат амбициозните си климатични цели