По пътя към въглеродна неутралност: САЩ извличат СО2 директно от въздуха

Правителството финансира две нови съоръжения в Тексас и Луизиана