Внедряването на смарт-водомери се ускорява

Дистанционното отчитане е най-бързо развиващият се сегмент в измерването на вода - и ще продължи да бъде