„Софийска вода” тества дистанционно отчитане

Дистанционното отчитане на водомерите ще приближи София до умния град

Пилотен проект за дистанционно отчитане на водомери стартира в София. Интелигентното измерване на потреблението чрез мрежа от ново поколение LoRa ще изведе София една крачка напред по пътя към умния град.

Проектът се реализира за нуждите на „Софийска вода” АД от Виваком и инженеринговата компания Qubiqo. Пилотното технологично решение представлява система за дистанционно събиране и анализ на данни от водомери на сградни водопроводни отклонения в избран софийски квартал.

Това е новаторски проект не само за столицата ни и за България, но и за цялата международна организация VEOLIA, тъй като „Софийска вода” АД е първата компания от групата, която внедрява подобна технология.

Системата осигурява в реално време актуална информация за разхода на вода от всички сградни водопроводни отклонения, където са монтирани устройствата, както и от входа на избраната водомерна зона.

Системата осигурява в реално време актуална информация за разхода на вода от всички сградни водопроводни отклонения

Събирането на данните от водомерите се извършва със специални сензорни устройства, които използват изградената от Виваком мрежа за трансфер на данни от ново поколение – LoRa.

Устройствата събират и  изпращат данните през определен и предварително зададен интервал от време. Информацията от сензорите постъпва в приложение Q Data, което освен визуализация на получените данни, осигурява и първичен анализ по предварително зададени индикатори.

Иновативният проект ще даде на Софийска вода АД редица възможности за подобряване на управлението и ефективността на процесите и повишаване на качеството на услугите.

LoRa e технология за безжични комуникационни мрежи от нов тип, които осигуряват свързаност и двустранна комуникация между много на брой устройства, разположени върху обширна територия, при това с изключително нисък разход на енергия. Такава мрежа, базирана на LoRA, беше изградена преди месец с покритие на цялата столица от Виваком в партньорство с Nokia.

Коментар