Какво ще ни оставят технологиите след края на Covid-19

Най-противоречив е напредъкът на системите за видеонаблюдение с елементи на изкуствен интелект