Бизнесът преосмисля приоритетите си в света на COVID-19

За да оцелеят, предприятията ще трябва да префокусират стратегията си: от ефективност към пъргавина и гъвкавост

5G мрежите получиха тласък от Covid-19

Макар че технологията вече се разпространяваше, пандемията ускори процеса, тъй като за мнозина свързаността стана фактор за оцеляване