Adobe започна да продава изображения, генерирани от изкуствен интелект

Компанията рискува правни проблеми, свързани с генеративните AI системи