Adobe започна да продава изображения, генерирани от изкуствен интелект

Изкуственият интелект навлиза неудържимо в изкуството, задава се правен хаос
(снимка: CC0 Public Domain)

Софтуерната компания Adobe пусна в продажба стокови изображения от своята фотобанка, създадени с помощта на генеративни AI програми като Dall-E и Stable Diffusion. Докато общността критикува невронните мрежи за способността им да лишат творците от приходи и дискутира възможните правни последици от използването им, Adobe вече ги възприема в търговската си дейност.

На конференция през октомври Adobe говори за голямата роля, която изкуственият интелект ще играе в генерирането на съдържание. Компанията заяви, че вижда AI като допълнение, а не като заместител на хората-творци.Сега Adobe казва, че приема творби, създадени с помощта на AI от художници, на общо основание – необходимо е ясно да се посочи използването на невронни мрежи в тяхното създаване. Компанията е започнала да тества механизма за сътрудничество още преди официалното съобщение.

Според представител на Adobe, екипът е приятно изненадан” от AI, тъй като неговата работа отговаря на стандартите за качество в компанията. Някои собственици на платформи за търговия с дигитално съдържание обаче подхождат по-предпазливо към проблема, поради правни рискове.

За разлика от тях, Adobe не се страхува от възможни правни проблеми. Компанията изисква от авторите да потвърдят, че притежават необходимите права върху изпратените произведения, и е готова да компенсира купувачите на стокови изображения за евентуални щети в случай на проблеми със закона.

Освен това Adobe забранява продажбата на изображения, свързани с определени хора, места или имоти, както и имитиране на стиловете на творци без разрешение на носителите на авторските права.

Последното е много важно, като се има предвид, че все още са налице редица проблеми, свързани с генеративните AI системи. По-специално, не е напълно ясно дали хората, чиито произведения са били използвани за обучение на AI, имат право да предявяват искове срещу собствениците на такива системи и по-специално към произведенията, които генерират.

Коментар