Коронавирусът – първата истинска „инфодемия”

Най-големият източник на тревожност е мъчителният процес на гледане на новините и коментарите в социалните медии – това усилва страховете до непознати досега нива