Административни пречки спъват европейските учени

ЕК следва да въведе нови ИТ инструменти за Седма рамкова програма