Индустриалната киберсигурност – подценена заплаха?

Нападателите са изобретателни и постоянно създават нови стратегии