Индустриалната киберсигурност – подценена заплаха?

Наблюдава се ръст на целенасочените атаки срещу индустриалните системи за контрол
(снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на решения за индустриална киберсигурност ще нараства с по 7,7% средногодишно в идните десет години. През 2022 г. този сегмент ще възлезе на 20,7 млрд. долара, за да достигне до 29,99 млрд. долара през 2027 г. и до 43,5 млрд. долара през 2032 г. Това сочи нов доклад на Future Market Insights.

Пандемията предизвика смут в глобалната икономика в началото на 2020 г., причинявайки безпрецедентен хаос и сътресения за организациите и хората по целия свят. Част от решението на проблема бе въвеждането на опция за работа от дома за повечето служители. Това обаче създаде редица оперативни проблеми за предприятията.

„Интернет на нещата прави много по-лесно извършването на трудни дейности и облекчава живота на милиони хора. Той предоставя нов подход на съвременните компании при съхранението и обработката на данни в облака и в корпоративните центрове за данни”, сочи докладът.

Рискове пред системите за индустриален контрол

„Клиентите, фирмите и доставчиците на комуникационни услуги взаимодействат по различен начин сега, когато са налице интелигентните устройства. Те направиха възможно автоматизирането и адаптирането на много фирмени процедури. Нарастващото използване на смартфони по целия свят, от своя страна, доведе до увеличаване на броя на мрежовите устройства, работещи на много платформи”, отбелязват анализаторите.

Като следствие от всичко това, според доклада, собствениците на индустриални компании и техният персонал подценяват настоящите и бъдещите възможни рискове за индустриалните системи за контрол. От друга страна, налице е ръст на целенасочените атаки срещу системите за автоматизация.

Разработват се различни технологии за сигурност за индустриалния сектор с цел предотвратяване на кибератаки, но нападателите са изобретателни и създават нови и нови стратегии и процеси, за да заобикалят защитните механизми. Инвестициите в технологии за предпазване помагат за разработване на планове за отбрана, но една от най-честите причини за пробивите си остава човешката грешка. „Тези грешки възникват в резултат на неразбирането у служителите, което излага индустриалния сектор на риск”, се казва в доклада.

Обучение на служителите

„Усъвършенстваните кибератаки се различават по своя дизайн. Но те винаги са насочени към специфични слабости в мрежата. Този вид нападения се увеличиха драстично през последните години. Превърнаха се в сериозен проблем за сигурността за индустриалния сектор”, казват анализаторите.

Обучението на служителите трябва да се разглежда като особено важно за предпазването на промишлените съоръжения от кибератаки, в допълнение към прилагането на подходящи хардуерни и софтуерни технологии за сигурност. При липсата на разбиране за мрежовите опасности всеки служител, който работи в дадена организация, представлява заплаха за сигурността, гласи докладът.

„Обучението по киберсигурност е от критично значение за персонала. Той трябва да разбира, предвижда и избягва бъдещите опасности, преди те да станат по-сериозни”, съветват специалистите. Служителите следва да могат да прилагат безопасни бизнес-практики на работа, за което обучението има решаващо значение.

От гледна точка на географско разпределение, през разглеждания период пазарът на индустриална киберсигурност в Азиатско-тихоокеанският регион ще нараства с най-бързи темпове. Внедряването облачен софтуер за сигурност ще е приоритет за основните играчи. Европейският пазар също ще нараства с голяма скорост.

Основните изводи от доклада са:

  • Очаква се хардуерните решения на пазара на индустриална киберсигурност да нарастват с най-бързия средногодишен темп на растеж;
  • Дискретното производство ще бележи висок темп на растеж, средно с по 7,6% годишно;
  • В САЩ пазарът на индустриална киберсигурност ще достигне 9,7 милиарда щатски долара до 2032 г., нараствайки с по 7,3% през изследвания период;
  • В Китай този сегменt ще се развива със среден темп от 9,1% през прогнозния период, в Япония – с 9,2% годишно, а в Индия – с 9,3%.

Като част от прогнозата си анализаторите посочват, че сме – и ще продължим да бъдем – свидетели на редица сливания и придобивания сред компаниите, разработващи решения за индустриална киберзащита. Въпросните сделки са насочени към развитието, усъвършенстването и маркетирането на цялостни платформи за киберзащита, включително такива, базирани на изкуствен интелект.

Коментар