Китай иска да стане водеща патентна сила

Очаква се в близките пет години азиатската страна да утрои своята база с интелектуална собственост и да подобри защитата и управлението на патентите