Китай иска да стане водеща патентна сила

Към края на десетилетието на всеки 10 хиляди китайци ще се падат по 14 патента

Към края на десетилетието на всеки 10 хиляди китайци ще се падат по 14 патента

Китай се нуждае от повече патентовани технологии, ако иска да бъде неуязвим от външните конкуренти, предвид нарастващото влияние на страната в различни отрасли на световната икономика. Очаква се в близките пет години Китай да утрои своята база с интелектуална собственост.

По данни на Thomson Reuters за 2013 г., броят на регистрираните патенти в азиатската страна възлиза на 629 612, което е с 200 хиляди повече, отколкото в САЩ. На всеки 10 хиляди китайци са се падали по 4 патента, докато към края на десетилетието този брой ще нарасне до 14.

Интелектуалната собственост става все по-важен компонент на стратегическите ресурси и конкурентоспособността на Китай, се казва в официално изявление, публикувано на сайта на правителството.

Чуждите компании обаче критикуват законодателството на Китай, което преимуществено поддържа интелектуалната собственост на местните разработчици и дискриминира външните играчи.

По думите на китайските чиновници, в следващите пет години страната ще изгради адекватна правна рамка за защита и управление на патентованите технологии. Пекин възнамерява също да съкрати срока за разглеждане на заявки за регистрация на патенти и търговски марки – съответно от 22,3 на 20,2 месеца и от 10 на 9 месеца.

Коментар