ВСУ подготвя стратегии за интелигентна специализация

Регионите следва да се пренасочат към развиващите се сектори