Традиционните ИТ бързо губят позиции

Компаниите изместват фокуса на инвестициите върху съвременните инфраструктури и приложения, сочи изследване на Red Hat