Традиционните ИТ бързо губят позиции

В близките две години делът на компаниите, които влагат значителни средства в традиционни ИТ системи, ще намалее от 79 до 21 процента, според проучване на Linux доставчика Red Hat.

В отговор на промените, компаниите продължават да налагат нови бизнес модели, продукти и услуги на базата на съвременни цифрови технологии, като същевременно започват да променят ИТ културата и съответните процеси, за да постигнат поставените цели.

Повечето компании вече започнаха цифровата трансформация или планират да пристъпят към нея, като се стремят да изместят фокуса на инвестициите върху съвременните инфраструктури и приложения, сочи изследването на Red Hat след 268 клиента на компанията от 13 държави. Само 10% от анкетираните нямат планове за цифрова трансформация.

Облачните инфраструктури са основно направление за инвестиции в следващите 12 месеца за 70% от компаниите. Но облачната стратегия поставя редица въпроси – 52% от анкетираните я включват в списъка с основните проблеми и задачи за своите организации през 2017 г., наред с въпроси като съкращаване на времето за разработка на нови приложения (42%), оптимизация и модернизация на съществуващите ИТ системи (39%) и сигурност (38%).

Над една трета (38%) от компаниите предпочитат частния облак, създаван и управляван със собствени сили, докато 30% залагат на хибридни решения. 29% от анкетираните планират, а 30% вече изпълняват едновременно внедряване на своите приложения в два или три облака за повишаване на отказоустойчивостта.

Когато говорят за промени в ИТ културата и процесите, планирани за 2017 г., компаниите посочват преди всичко методологията DevOps (54%) и agile-разработките (63%). При традиционните инфраструктури и приложения основна задача остава постигането на по-високи резултати с по-малко разходи – това е главна цел на 63% от анкетираните.

Делът на компаниите, влагащи значителни средства в традиционни ИТ системи, ще намалее от сегашните 79% до 21% в близките две години, сочи проучването. Освободените средства ще се насочат към разработка и внедряване на съвременни приложения.

Сигурността и съответствието с изискванията остават в топ 5 на основните задачи, макар и да не са водещ приоритет. Компаниите осъзнават, че тази област винаги ще изисква внимание, усилия и инвестиции, но вече мислят за иновации, облачни инфраструктури, съвременни приложения и нови технологии.

Като цяло, в резултат на подобреното разбирателство между ИТ и бизнеса в процеса на цифровата трансформация, проблемът с т.нар. сенчести ИТ системи остана в миналото, заключава изследването.

Коментари по темата: „Традиционните ИТ бързо губят позиции”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Това ново словосъчетание наречено “цифрова трансформация” е поредният опит да се подчертае появата на нещо ново, което всъщност отдавна си съществува. Аз пък ще се опитам да въведа термина “свръх информационни технологии” и ще направя проучване дали фирмите имат желание да преминат към подобна технология…

Коментар