Компаниите сами си причиняват ИТ сривове

Според някои проучвания, 90% от прекъсванията в услугите са резултат от неправилни промени в ИТ инфраструктурата, извършени от техническия персонал