Страните с качествени работни места по-устойчиви на кризи

ЕС се нуждае от още инвестиции за обучение и активизиране на европейците на пазара на труда, заяви Мариан Тейсен