ChatGPT за малко да вземе изпита за лекар в САЩ

Между 300 и 400 часа са необходими за подготовка на човек за сложния експертен изпит USMLE