СУ въвежда магистърска програма по аутсорсинг

Партньор в инициативата е Българската аутсорсинг асоциация

Магистърска програма обучава ИТ бизнес мениджъри и консултанти

Подготвя ново поколение кадри за нуждите на компанията в Индустрия 4.0