Школата на SIT за обучение на деца по програмиране стартира и у нас

Целта на ИТ обучението за деца е да ги подготви не само за съществуващите компютърни професии, но и за бъдещите специалности в сферата на науката и технологиите (снимка: CC0 Public Domain)

Технологичният институт в Шафхаузен (SIT) в Швейцария обяви, че от тази есен в България стартира детската образователна програма на института – школа по програмиране “SIT Programming School”. В момента се набират учители за програмата.

ИТ обучението за деца в училищна възраст се базира на методологията на SIT, чиято цел е да подготви младежите не само за съществуващите компютърни професии, а за бъдещите специалности в сферата на науката и технологиите.

В момента институтът набира учители за школата „SIT Programming School“ в България. Освен преподаватели-професионалисти, такава роля могат да поемат и студенти и софтуерни специалисти. Преподавателите в школата „SIT Programming School“ работят по гъвкав график, обичайно през делничните дни следобед и привечер, както и през почивните дни.

За желаещите да станат преподаватели в началното ниво, обхващащо 2-5 клас, не се изискват специализирани знания и умения от сферата на програмирането. Тук основна роля има желанието за работа с малки деца.

Средното ниво, което обхваща учениците от 6 до 10 клас, предполага опит с програмни езици като Python и C++. Най-високото ниво в школата обхваща децата от 11 клас и за преподавателите е важно да имат не само задълбочени познания в сферата на софтуера, но също и опит в реални проекти, в това число управление на проекти и работа с индустриални ИТ системи.

Желаещите да се подготвят за преподаватели в школата „SIT Programming School“ могат да се запознаят с подробностите и да кандидатстват в сайта на школата.

Едновременно с това отворени за кандидатстване са и серия нови бакалавърски и магистърски програми по компютърни науки, разработени съвместно от SIT и Университета „Якобс“ в Бремен, Германия. Флагман на серията е обогатената програма “Магистър по компютърни науки и софтуерен инженеринг (MSc CSSE)” за предстоящия образователен поток за 2022 г. Тя ще е достъпна в два кампуса: Шафхаузен в Швейцария и Бремен в Германия.

Програмата предоставя задълбочени знания, както и практически умения в сфери като квантови изчисления, интелигентни автономни системи, символичен изкуствен интелект, системна сигурност и софтуерно инженерство. Достъпна е за студенти със задълбочени познания в областта на компютърните науки. Абсолвентите ще завършат обучението си с магистърска теза.

Програмата включва няколко задължителни курса, но позволява на студентите да избират предмети в три основни области: софтуерно инженерство, киберсигурност и изкуствен интелект. На разположение на студентите са пълни стипендии, покриващи таксите за обучение, както и други финансови възможности.

Коментар