SIT стартира програма за технологични предприемачи

SIT си поставя задача да преодоле пропастта между образованието и индустрията
(снимка: SIT)

За да се справи с недостига на потенциални лидери в дигиталния сектор, Технологичният институт в Шафхаузен (SIT) обяви нова магистърска програма: магистър в областта на компютърните науки и софтуерното инженерство. Целта е по-добра подготовка на завършилите компютърни науки за ръководни роли, по-специално в рамките на ИТ организации и в научни дисциплини.

Стартирайки през септември 2020 г., новоразработената програма е достъпна за студенти с бакалавърска степен по компютърни науки или софтуерно инженерство, които имат амбиции да бъдат част от следващото поколение технически лидери.

Това е първата магистърска програма, която SIT започва. Новосформираният научен институт има амбицията да формира ново поколение технологични експерти. Разположен в Шафхаузен, Швейцария, SIT е основан от предприемачи и световни лидери в областта на технологиите и науката с надежда за преодоляване на пропастта между образованието и индустрията.

Студентите в новата магистърска програма ще се занимават не само с компютърни науки и технологии, но и с квантова физика – основа на новото поколение компютри, които се очаква да заменят дигиталните изчислителни системи в обозримо бъдеще.

Младите кадри неизменно ще изучават и всички тънкости на мениджмънта и управлението на бизнеса. Това включва дори и психология, защото за правилното управление на екип са нужни познания за работа с хора, обясниха експертите от SIT.

Тази комбинация от знания и умения – компютърни системи, физика и бизнес-управление – е стратегическа за създаването на успешни ръководители на технологични предприятия и научни организации.

Програмата предвижда двугодишно редовно обучение (или ускорен трисеместриален учебен план). Курсът следва традиционната година в академичните среди и затова е подходящ за студенти, които в момента завършват с бакалавърска степен по наука или инженерство.

Тезата, необходима за завършване на магистърската степен, може да бъде написана въз основа на опита на студента в собствения му стартиращ бизнес, с достъп до технологичния парк и инвеститорите на SIT или в някой от партньорите от бизнес-мрежата на SIT, както и в изследователските лаборатории на SIT.

„Комбинирането на компютърните науки, квантовите технологии и новите материали ще даде на завършилите здрава основа за разработване на иновативни решения. Учени и бизнес лидери от Съвета на директорите на SIT ще помогнат за свързване на студентите с водещи технологични експерти и изграждане на отношения с успешни технологични компании”, казва д-р Сергей Белоусов, основател на SIT.

Очакваше се Технологичният институт в Шафхаузен да открие свой филиал в София, но засега магистърската програма ще се провежда само и единствено в Шафхаузен.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар