Магистърска програма обучава ИТ бизнес мениджъри и консултанти

Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат на това се усеща нарастващ недостиг на кадри в тази област (източник: CCO Public Domain)

Магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения” създава кадри за ИТ сферата без необходимост от знания по програмиране, съобщиха от образователната организация ERP Academy, която си партнира с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Бизнес софтуерът и платформите за цялостно управление на ресурсите на предприятията са от все по-голямо значение за бизнеса. От години в световен мащаб фокусът в образованието е поставен върху програмистите, но встрани остана цял един сектор – този на бизнес анализаторите и хората с икономически познания, които внедряват и поддържат тези системи.

Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат на това се усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото им развитие и поддръжка, разказаха от ERP Academy.

Именно тази пропаст между бизнеса и образованието провокира специалистите от образователната организация и ВУЗФ да създадат магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения”, която подготвя ново поколение кадри в отговор на изискванията на динамична икономическа среда.

По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша с богат практически опит в реалната бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават достъп до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и приложение.

Бизнес магистърската програма е практически ориентирана и адресира нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда с познания в областите на икономиката и ИТ, с критично мислене и способност бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка.

Като прилагат иновативни технологии и решения, кадрите от ново поколение подобряват работата на съвременните компании, за да останат те конкурентоспособни в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.

Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта. Все повече компании от този бранш започват да правят свои инициативи за добавяне на практическа стойност към учебния процес, което е и причината за основаването на ERP Academy.

Академията създаде първата в България и една от малкото в Европа магистърски програми с фокус върху ERP системите. „Бизнес софтуер и ERP решения” е съвместен проект на ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), а студентите в нея се обучават по западен модел.

Коментар