Машинно обучение ускорява откриването на нови материали

Един пример е отделянето на въглеродния диоксид от промишлените горивни процеси