МО ще доставя е-услуги на база пространствени данни

Проектът за информационна система е на стойност 548 хиляди лева

МО ще доставя електронни услуги

Готова е информационната система за достъп до пространствени данни

Военните ще ползват родна криптографска система

Уникалната разработка за защита на информацията получи сертификат